o1Dziecko inaczej, niż dorosły, rozumie i doświadcza otaczającej go rzeczywistość – adekwatnie do swojego wieku, poziomu umysłowego. Ma ono również swoje troski, zmartwienia, kłopoty. Często problemy emocjonalne dzieci wynikają z trudności, które pojawiają się w rodzinie.

Pomoc dziecku opiera się na współpracy psychologa z rodzicami i dzieckiem.  W efekcie spotkań z psychologiem dziecko uczy się nowych umiejętności które z łatwością będzie mogło zastosować w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych. Metody/techniki  pracy są dostosowane do wieku i możliwości dziecka.

Jedną z metod – lubianą przez dzieci oraz ich rodziców czy opiekunów jest Metoda 15 kroków Dam Radę (oryg. Kids’ Skills) stworzona przez fińskiego psychiatrę Bena Furmana, na bazie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Jest to praktyczna metoda pomagania dzieciom w uczeniu się umiejętności przezwyciężania problemów z pomocą rodziny, przyjaciół i innych bliskich im osób. Metoda skierowana jest do dzieci w wieku 3-12 lat, lecz jej zasady bardzo dobrze sprawdzają się  w pracy z nastolatkami a nawet z dorosłymi.

Problem jest przekształcany w umiejętność, której dziecko mogłoby się nauczyć. Dzięki temu dziecko chętniej współpracuje.

Podczas spotkań rodzice/opiekunowie są zaangażowani w pracę dziecka,  otrzymują praktyczne narzędzia skoncentrowane na rozwiązaniach.

Czasami pojawiają się sytuacje w których dziecko nie może uczestniczyć w spotkaniach, a rodzic /opiekun  widzi jego trudności  jednak nie zawsze wie jak pomóc jak dać wsparcie czy też czy to co,robi  służy dziecku. W takim wypadku pracujemy z rodzicem, wzbogacając jego umiejętności o nowe metody służące dziecku.

Spotkania z psychologiem mogą dotyczyć miedzy innymi:

  • Chęci nauczenia dziecka nowych umiejętności, które ułatwią funkcjonowanie dziecku i opiekunow,
  • Niewłaściwego zachowania,
  • Niechęci chodzenia do szkoły, przedszkola,
  • Trudności emocjonalnych - w przypadku lęków, napadów złości, złych nawyków,
  • Obniżenia nastroju,
  • Niskiego poczucie własnej wartości,
  • Nadpobudliwość  i braku umiejętności koncentracji,
  • Problemów z jedzeniem czy snem,
  • Trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami,
  • Sprawdzenia czy dziecko rozwija się prawidłowo.

Izabela Świętochowska - 881 503 775