Małgorzata Łysiak – psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat PTTPB nr 820), w trakcie szkolenia z Terapii Schematów. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej KUL. Wykładowca w Akademii Psychoterapii Inter Ego.

Łączy zainteresowania naukowe z pracą psychologa-praktyka zajmując się badaniami na gruncie psychologii osobowości, dialogowości i psychoterapii. W swojej praktyce głównie zajmuje się leczeniem zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń osobowości pracując z młodzieżą i osobami dorosłymi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.