Dziecko inaczej, niż dorosły, rozumie i doświadcza otaczającej go rzeczywistość – adekwatnie do swojego wieku, poziomu umysłowego. Ma ono również swoje troski, zmartwienia, kłopoty. Często problemy emocjonalne dzieci wynikają z trudności, które pojawiają się w rodzinie.Pomoc dziecku opiera się na współpracy psychologa z rodzicami i dzieckiem.  W efekcie spotkań z psychologiem dziecko uczy się nowych umiejętności które z łatwością będzie mogło zastosować w radzeniu sobie w sytuacjach